Anmäla sig till HT 2018

Vårterminen är nu slut.
Vill du bli scout till höst (2018) så kan ni anmäla sig på http://joascout.se/bliscout/.