Spårare


Spårarscouterna är en avdelning för barn som går i årskurs 2-3 (dvs 8-10år).

Spårarscouterna har möten på onsdagar 18:00-19:30. Samling vid Guldhedens IKs klubbhus (se karta). Vi är vanligtvis på plats i alla fall 5-10min innan, så man får mer än gärna komma lite tidigare, då vi börjar 18 prick.

Ibland gör vi utflykter och övernattningar. Programmet är omväxlande och vi bygger upp lite av scoutings grunder. Lekar och tävlingar varvas med sånt som är praktiskt att kunna – friluftsliv och natur t ex.

Till möte bör man medtaga kläder efter väder (gärna oömma sådana), då aktivitet kan bedrivas utomhus.

Löpande info kan komma på Facebook men oftast via mail. Så se till att ha rätt mailadress uppdaterad i scoutnet. (scoutnet.se) Nyregistrering: bliscout 

Terminsprogram finns här: Program-Spårare-ht-2021

Terminsprogrammet kan ändras och aktiviteter kan anpassas efter väder eller annat.

Packlista till övernattningar finns här (pdf).

Ansvariga ledare för avdelningen:

Emil Borglund Aspler 0703 – 207450
Marc McMaster 0700 – 62 34 23

Uppdaterad 2021-02-03