Upptäckare


Avdelningen är till för dig som går i åk. 4 eller 5 (10-12år).

Avdelningen håller möte tisdagar 18:00-19:30

Terminsprogram: Program-Upptäckare-Äventyrare-VT 2020. (HT program kommer)

Blankett för nya medlemmar finner ni här! Denna fylles i och tas med till nästa möte.

 Ledare:

Linus Lundin 0702-194721
Edit 07
Stuart Smith 0736-787241