Upptäckare/Äventyrare


Avdelningen är till för dig som går i åk. 4 eller högre (10år).

Avdelningen håller möte onsdagar 18:00-19:30

Terminsprogram: Program-Upptäckare-Äventyrare-VT 2020.

Avdelningen har en egen hemsida aventyrare.joascout.se

Blankett för nya medlemmar finner ni här! Denna fylles i och tas med till nästa möte.

 Ledare:

Rikard Bergsten 0733 – 740180
Marc Karlsson 0700 – 62 34 23